صادرات میوه، مواد غذایی ، مصالح ساختمانی و انواع کالا به کشور عراق